Zadzwoń po darmową wycenę

Znajdziesz nas na:

Kreator szafy

Zaprojektuj swoją szafę w kilku krokach!

Regulamin promocji – OSTATNI DZWONEK

Regulamin promocji „Ostatni dzwonek -10%” 

§1  Informacje ogólne

 1. Organizator promocji – ALL 4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zwana dalej Organizatorem.
 2. Zniżka 10% – zniżka naliczana przez pracownika Organizatora upoważniający do uzyskania rabatu w kwocie 10% na produkty SuperSzaf.
 3. Produkt – Drzwi przesuwne lub Szafa Wnękowa.
 4. Promocja – oferta specjalna przygotowana przez Organizatora dla Uczestników promocji,  polegająca na możliwości uzyskania 10% rabatu, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie §3.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady organizacji Promocji. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.
 6. Uczestnik promocji– każda osoba, wyrażająca chęć w uczestnictwie w Promocji, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku.

§2 Czas trwania promocji

 1. Promocja obowiązuje od 01.06.2024 do 30.06.2024

§3 Zasady promocji

 1. Zniżka będzie naliczana przez pracowników Super Szaf należącej do firmy ALL 4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 2. Zniżka upoważnia do 10% obniżenia ceny końcowej produktu.
 3. Aby wziąć udział w promocji, uczestnik musi opłacić zaliczkę zamówienia przed 30.06.2024 oraz przekazać kod zniżkowy DZWONEK podczas składania zamówienia
 4. Realizacja zamówienia odbędzie się nie wcześniej niż 30 dni roboczych od potwierdzenia opisu zamówienia oraz wpłacenia zaliczki. 
 5. Usługa Montażu jest wyłączona z promocji

§4 Postanowienia końcowe

 1. Dokonanie zamówienia na zasadach określonych w § 3 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie organizatora pod adresem https://superszafy.pl/regulamin-promocji-ostatni-dzwonek/
 3. Zniżki nie sumują się i nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4. Zniżka nie może być wykorzystana na zakup innego towaru niż wskazany w § 1 ust. 3
 5. Nieopłacenie zaliczki do zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 1, jest
  równoznaczne z utratą prawa do zniżki i nie stanowi podstawy do wystąpienia jej posiadacza wobec Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie, w szczególności z roszczeniami dotyczącymi wymiany zniżki na gotówkę.
 6. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pisemnie (na adres Organizatora) lub e-mail bok@superszafy.pl najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia (zgłoszenia) reklamacji. Uczestnik promocji zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Uczestnik promocji niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Nie znalazłeś tego czego szukasz?
Skontaktuj się z nami!

Chętnie pomożemy przy doborze odpowiedniej szafy na wymiar.
Możemy przygotować dla Państwa darmową wycenę oraz wstępny projekt.